Rekrutacja na wolne miejsca do klas I - oddziały ogólne/integracyjne w szkołach podstawowych:

- rozpoczęcie 26 maja 2023 r. o godzinie 10:00. - zakończenie 30 maja 2023 r. o godzinie 15:00.


Nowa szkoła w systemie

W rekrutacji uzupełniającej do systemu zostanie włączona Publiczna Szkoła Podstawowa Specto przy ul. Lubelskiej 95A we Wrocławiu. Może ona być alternatywą dla rodziców, którzy myślą o rekrutacji do szkół przy ul. Suwalskiej oraz Karpnickiej. Więcej szczegółów na temat szkoły odnaleźć można na stronie: specto-wroclaw.operator.edu.pl


Rodzice dzieci, mających miejsce zamieszkania na osiedlu Lipa Piotrowska, Widawa, którzy chcą aby ich dziecko od roku szkolnego 2024/2025 zostało przeniesione do nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej, mogą w tegorocznej rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 20 i Szkole Podstawowej nr 50 wybrać dedykowaną dla nich klasę - oddział ogólny ul. Cynamonowa.

Pobierz informator - PDF