1. Kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • wyłącznie do szkoły obwodowej na zasadach opisanych w pkt A,
 • na wolne miejsca do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych na zasadach opisanych w pkt B i C.2.
 1. Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się
  o przyjęcie do oddziałów integracyjnych biorą udział w rekrutacji wg zasad:

 

a) Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu posiadający profil zaufany rejestrując wniosek powinni:

 • wpisać lub zweryfikować dane osobowe dziecka w tym zaznaczyć posiadanie orzeczenia przez dziecko,
 • wpisać lub zweryfikować dane rodziców/opiekunów prawnych,
 • wybrać z listy maksymalnie 3 szkoły,
 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru, a ostatnia będzie szkołą obwodową,
 • załączyć w systemie odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
  (w tym posiadane orzeczenie),
 • podpisać wniosek podpisem zaufanym,

 

b) Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

 • pobrać wniosek w szkole podstawowej pierwszego wyboru,
 • wypełnić, podpisać wniosek,
 • złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru,

Szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi:

 • SP nr 8 ul. Kowalska 105
 • SP nr 12 ul. Janiszewskiego 14
 • SP nr 14 ul. Zachodnia 2
 • SP nr 43 ul. Grochowa 36-38
 • SP nr 58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4
 • SP nr 75 w Zespole Szkół nr 21 ul. Ignuta 28