Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
    do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)
  • Uchwały Nr LXIV/1665/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 01.2023r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław
  • Zarządzenia Nr 9456/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawieterminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
    w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów: sportowych, mistrzostwa sportowego i dwujęzycznych prowadzonych przez miasto Wrocław, na rok szkolny2023/2024