REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2024/2025:

Rekrutacja podstawowa - złożenie wniosku:

- rozpoczęcie 20 marca 2024 r. o godzinie 12:00.

- zakończenie 26 marca 2024 r. o godzinie 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca (na wolne miejsca) - złożenie wniosku:

- rozpoczęcie 5 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00.

- zakończenie 7 czerwca 2024 r. o godzinie 15:00.