WSKAZYWANIE MIEJSC:


Szanowni Państwo,

Urząd Miejski Wrocławia zakończył etap kierowania kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na wolne miejsca. Rodzice otrzymali wskazania we wiadomości e-mail na podane adresy wpisane we wnioskach rekrutacyjnych.

W przypadku chęci skorzystania ze wskazanego miejsca prosimy, aby rodzic potwierdził wolę przyjęcia do 03.06.2024 r. do godz. 15:00.


Rodzic może dokonać potwierdzenia:
1. Logując się na konto do elektronicznego systemu rekrutacji a następnie klikając przy wskazanej placówce "Potwierdź wolę przyjęcia".
2. Dzwoniąc do wskazanej placówki, która w imieniu rodzica dokona potwierdzenia w systemie.


W przypadku rezygnacji z miejsca oraz chęci wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej rodzic nie musi kontaktować się ze wskazaną placówką,

a wskazane miejsce zostanie usunięte po 03.06.2024 r. z konta kandydata, co umożliwi przystąpienie do II etapu rekrutacji.