Wyniki rekrutacji


Informujemy, że zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Wyniki rekrutacji można sprawdzić:

  • Logując się na konto kandydata w systemie rekrutacji (opcja "Zaloguj" dostępna w prawym górnym rogu).

  • Na listach wywieszonych w placówkach.

Dodatkowo rodzice/prawni opiekunowie, którzy podali adres e-mail we wniosku podczas rejestracji danych, otrzymali powiadomienie mailowe o wynikach rekrutacji.