Informacje na temat rekrutacji 2023/2024:

Uwaga !! Zwróć uwagę na nowe kryterium  - "NASZ WROCŁAW MAX" w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w Szkołach Podstawowych dla kandydatów spoza obwodu.

 Pobierz informator na temat rekrutacji 2023/2024 - PDF 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- rozpocznie się 22 marca 2023 r. o godzinie 12:00. - zakończy się 31 marca 2023 r. o godzinie 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- rozpocznie się 12 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00. - zakończy się 14 czerwca 2023 r. o godzinie 15:00.

2. Klasy I w szkołach podstawowych:

Zgłoszenia kandydatów do klas I w obwodowych szkołach podstawowych:

- rozpoczęcie 3 marca 2023 r. o godzinie 10:00. - zakończenie 8 marca 2023 r. o godzinie 15:00.

Rekrutacja na wolne miejsca do klas I - oddziały ogólne/integracyjne w szkołach podstawowych:

- rozpoczęcie 26 maja 2023 r. o godzinie 10:00. - zakończenie 30 maja 2023 r. o godzinie 15:00.

3. Klasy I w szkołach ponadpodstawowych:

Rekrutacja do klas I w szkołach ponadpodstawowych:

- rozpoczęcie składania wniosków - 15 maja 2023 r. od godziny 8:00.

- zakończenie składania wniosków do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, wstępnych, międzynarodowych oraz wymagających dodatkowego egzaminu uzdolnień - 31 maja 2023 r. o godzinie 15:00. - zakończenie składania wniosków do oddziałów ogólnych, integracyjnych - 19 czerwca 2023 r. o godzinie 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca do klas I w szkołach ponadpodstawowych:

- rozpoczęcie składania wniosków do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, wstępnych, międzynarodowych, integracyjnych i ogólnych posiadających wolne miejsca - 1 sierpnia 2023 r. od godziny 8:00. - zakończenie składania wniosków - 3 sierpnia 2023 r. o godzinie 15:00.

Zobacz również zakładkę jak założyć profil zaufany w każdym z poziomów rekrutacji. Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym poprzez stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji.

W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu elektronicznego istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z załącznikami bezpośrednio w placówce.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w placówce.