Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów integracyjnych w przedszkolach, integracyjnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

L.p.

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego*

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.


 

Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22.03.2023

 od godz. 12:00

do godz:15.00

31.03.2023

od godz. 8:00

do godz:15.00

*Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

21.04.2023

od godz. 14:00

3.

W systemie złożyć ewentualną rezygnację z miejsca  w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko

24.04.2023

 od godz. 8:00

do godz. 15:00

25.04.2023

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

27.04.2023

od godz. 14:00

L.p.

Postępowanie uzupełniające z wykorzystaniem systemu informatycznego**

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12.06.2023

w godzinach

8:00 – 15:00

(od godzi. 12:00 w dniu 12.06.2023)

14.06.2023

w godzinach

8:00 – 15:00

**Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji uzupełniającej

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

26.06.2023

od godz. 14:00

3.

W systemie złożyć ewentualną rezygnację z miejsca  w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko

27.06.2023

w godzinach

8:00 – 15:00

28.06.2023

w godzinach

8:00 – 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

29.06.2023

od godz. 14:00

 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej w podziale na grupy

31.08.2023