1. W dniu ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych - sprawdź wyniki rekrutacji:

  • w systemie elektronicznej rekrutacji na koncie dziecka,

  • na swojej skrzynce e-mail podanej w danych rodzica,

  • na tablicy ogłoszeń w placówce oświatowej.

  1. Jeśli dziecko zostało zakwalifikowane do placówki – oczekuj na informacje z przedszkola.

  2. Jeśli chcesz zrezygnować z miejsca w placówce do której zostało zakwalifikowane dziecko, wprowadź rezygnację samodzielnie w wyznaczonym terminie - 24-25.04.2023 r.

  3. Jeśli dziecko nie zostało przyjęte oczekuj na wskazanie miejsca. Sprawdź w systemie na koncie dziecka wskazanie w terminie 15-19 maja 2023 r. Sprawdź również skrzynkę e-mail wskazaną w danych rodzica.

  4. Jeśli wskazana placówka spełnia Twoje oczekiwania – potwierdź wolę przyjęcia w systemie rekrutacji do 6 czerwca 2023 r. Jeśli nie dokonasz potwierdzenia przyjęcia w podanym terminie, to miejsce zostanie automatycznie zwolnione.

  5. W przypadku braku potwierdzenia wskazanego miejsca weź udział w rekrutacji uzupełniającej w dniach 12-14 czerwca 2023 r.

  6. Od 1 lipca 2023 r. na stronie elektronicznego systemu rekrutacji dostępna będzie lista wolnych miejsc po rekrutacji uzupełniającej. Zapisu dziecka na wolne miejsca dokonujesz wówczas w przedszkolu.