1. WNIOSEK  RODZICA o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
DO KOGO ?DO KOMISJI  REKRUTACYJNEJ
KIEDY ? w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -  27 kwietnia 2023
UZASADNIENIE  dla rodzica
KIEDY ? w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
KTO ? KOMISJA REKRUTACYJNA

2.  ODWOŁANIE od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
DO KOGO ? DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA
KIEDY ? w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

ROZPATRZENIE  odwołania  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
DO KOGO ?  DO DYREKTOR PRZEDSZKOLA
KIEDY ? w terminie 3 dni  od dnia otrzymania odwołania

3. SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola
KIEDY ? w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia dyrektora przedszkola(art. 53 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)