Podpisałem wniosek elektronicznie, ale nie otrzymałem potwierdzenia z profilu zaufanego o podpisaniu dokumentu. Gdzie sprawdzić, czy wniosek jest podpisany poprawnie?

- W tym roku odnotowujemy sygnały, że profil zaufany nie wysyła wiadomosci związanych z podpisaniem dokumentu profilem zaufanym. W celu sprawdzenia poprawnosci podpisania wniosku należy zalogować się na konto i sprawdzić czy w miejscu podpisania przez rodzica znajduje się informacja o dacie oraz osobie, która podpisała wniosek.


Jaką liczbę szkół mogę wybrać wypełniając elektroniczny wniosek?

- Kandydat  wprowadzając  wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji wybiera 6 szkół z przedstawionej oferty. 

Kto podpisuje wniosek kandydata?

- Wniosek kandydata podpisuje jeden z rodziców. W przypadku podpisu elektronicznego (profil zaufany) również wystarczy podpis jednego z rodziców/opiekunów.

W  wyniku  rekrutacji  zostałem  zakwalifikowany do szkoły i potwierdziłem przyjęcie. Chcę jednak wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Czy  muszę  rezygnować  od  razu  z miejsca do którego się zakwalifikowałem? - Kandydat, który jest zakwalifikowany do szkoły po pierwszym etapie  rekrutacji  może  wziąć  udział również  w  rekrutacji  uzupełniającej. W odpowiednim terminie zgodnie z harmonogramem wprowadza wniosek wybierając szkoły i klasy z  oferty  szkół  biorących  udział  w rekrutacji uzupełniającej. W chwili  zakwalifikowania  do  szkoły  w rekrutacji  uzupełniającej  kandydat musi podjąć decyzję, do której szkoły chce uczęszczać, a z której  zrezygnować.

Czy  po  wprowadzeniu  wniosku w  elektronicznym  systemie  rekrutacji  Miasta Wrocławia mogę kandydować do innych szkół średnich, w tym do szkół spoza województwa dolnośląskiego?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kandydat rekrutował się do szkół średnich w innych systemach we Wrocławiu, jak i w innym województwie. W przypadku stosowania systemów elektronicznej  rekrutacji  w  innych miastach należy pamiętać, iż wrocławski system nie jest z nimi w żaden sposób powiązany. Oznacza to, że mogą istnieć w nich inne zasady wprowadzania  wniosku  oraz  inne metody logowania.

Czy  muszę  udać się do szkoły I wyboru  z  wydrukowanym  wnioskiem oraz dokumentami w celu potwierdzenia wniosku?

-  W  2023  r.  rodzice kandydatów  otrzymali  możliwość  podpisania  wniosku w  systemie  poprzez  podpis  elektroniczny  (profil  zaufany)  a  także dodanie  do  wniosku  dokumentów potwierdzających kryteria ustawowe. Nie ma zatem potrzeby udawania się do szkoły I wyboru w celu potwierdzenia  podania  -  wszystko można  przesłać  elektronicznie  za pomocą systemu. Niemniej kandydaci mają  możliwość  zaniesienia wydrukowanego  wniosku  bezpośrednio do szkoły I wyboru.

Wprowadziłem  wniosek  i  wybrałem  tylko  oddziały  sportowe  zgodnie  z  harmonogramem  do  31 maja 2023 r. Czy po tym terminie będę  mógł  dodać  inne  oddziały w szkołach?

-  Oddziały ogólne mogą zostać dodane do wniosku zgodnie z harmonogramem  do  19  czerwca  2023 r. Drugim terminem możliwych zmian jest  termin  od  23  czerwca  do  10 lipca 2023 r. Po terminie 31 maja 2023 r.  kandydaci  nie  będą  mogli dodać  na  swojej  liście  preferencji oddziałów do których prowadzone jest dodatkowe postępowanie (oddziały sportowe, klasy dwujęzyczne,  międzynarodowe,  wstępne).

Wybrałem  na  I  priorytecie  klasę biologiczno-chemiczną,  ale  osoba która wybrała tę klasę na kolejnym priorytecie ma większą liczbę punktów. Kto zostanie zakwalifikowany do klasy?

-  W  postępowaniu  rekrutacyjnym  najważniejsze  są  punkty. W  opisanej  sytuacji  do  klasy  zostanie  zakwalifikowany  w  pierwszej  kolejności  zawsze  kandydat z większą liczbą punktów. W konsekwencji osoba, która wybrała klasę na dalszym priorytecie, posiadająca większą liczbę punktów wyprzedzi w  przydziale  miejsca  osobę,  która  wybrała  klasę  na  I  priorytecie z mniejszą liczbą punktów.

Co rozumiemy pod pojęciem priorytetu i preferencji?

- Priorytet to kolejność grup/klas, do  której  kandydat  chce  się  rekrutować.  Preferencja  to  szkoła. W elektronicznym systemie rekrutacji  kandydat  tworzy  listę  preferencji  wyznaczając  priorytety. Oznacza to, iż tworzy listę maksymalnie 6 szkół (preferencji), w których  może  wybrać  dowolną  liczbę oddziałów (priorytetów).