Drodzy Kandydaci,

od 16-05-2024 rozpoczyna się rejestracja wniosków w rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław oraz inne Organy Prowadzące.

Rejestracja wniosków do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, wstępnych, międzynarodowych oraz wymagających dodatkowego postępowania  trwa do 29-05-2024 godz. 15:00.

Zakończenie rejestracji wniosków do oddziałów ogólnych, integracyjnych nastąpi w dniu 17-06-2024 godz. 15:00

Aby zarejestrować wniosek skorzystaj z opcji Zaloguj


W terminie wyznaczonym w harmonogramie należy:

  • podpisać zarejestrowany wniosek podpisem zaufanym (rodzic, opiekun prawny) oraz dołączyć wymagane załączniki w systemie elektronicznego naboru,

  • zeskanować i załączyć w systemie elektronicznego naboru: kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

  • popisać wniosek ponownie popisem zaufanym.

lub

  • wydrukować i podpisać (rodzic, opiekun prawny) wniosek i dostarczyć go wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi spełnienie zaznaczonych kryteriów w placówce I-go wyboru

  • w odpowiednim terminie dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty w placówce I-go wyboru


Wzory oświadczeń są dostępne w zakładce Pliki do pobrania, instrukcja


Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej krok po kroku - zobacz film