Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym poprzez stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl

W dniach 20-26 marca 2024 elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę. W dniu rozpoczęcia rekrutacji tj. 20 marca od godz. 12.00, a w dniu zakończenia tj. 26 marca  do godz. 15.00.

W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu elektronicznego istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z załącznikami bezpośrednio w placówce.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w placówce.