Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mający zamiar pozostawić dziecko w tej placówce w kolejnym roku szkolnym, składają w przedszkolu wolę kontynuacji.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mający zamiar zmienić dziecku placówkę w kolejnym roku szkolnym, nie składają woli kontynuacji i biorą udział w rekrutacji.