Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów integracyjnych w przedszkolach, integracyjnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

L.p.

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego*

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.


 

Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20.03.2024

 od godz. 12:00

do godz:15.00

26.03.2024

od godz. 8:00

do godz:15.00

*Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

15.04.2024

od godz. 14:00

3.

W systemie złożyć ewentualną rezygnację z miejsca  w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko

15.04.2024

 od godz. 8:00

do godz. 15:00

17.04.2024

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

19.04.2024

od godz. 14:00

L.p.

Postępowanie uzupełniające z wykorzystaniem systemu informatycznego**

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

05.06.2024

w godzinach

8:00 – 15:00

(od godzi. 12:00 w dniu 05.06.2024)

07.06.2024

w godzinach

8:00 – 15:00

**Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji uzupełniającej

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

20.06.2024

od godz. 14:00

3.

W systemie złożyć ewentualną rezygnację z miejsca  w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko

20.06.2024

w godzinach

8:00 – 15:00

24.06.2024

w godzinach

8:00 – 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

25.06.2024

od godz. 14:00

 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej w podziale na grupy

31.08.2024