Kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może brać udział w rekrutacji  do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych;
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do:

 • przedszkola specjalnego,

 • oddziału specjalnego

nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.
UWAGA: rodzice/opiekunowie prawni dzieci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Wykaz placówek integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi

Przedszkola integracyjne:

 • Przedszkole Integracyjne nr 12 ul. Zgodna 10-14

 • Przedszkole Integracyjne nr 68 ul. Jana Długosza 29

 • Przedszkole Integracyjne nr 89 ul. Oporowska 1

 • Przedszkole Integracyjne nr 93 ul. Grochowa 15

 • Przedszkole Integracyjne nr 125 ul. Ścinawska 10

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

 • Przedszkole nr 35 ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 20a

 • Przedszkole nr 97 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4

 • Przedszkole nr 109 ul. Nowowiejska 80a

Integracyjne odziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Kowalska 105

 • Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Janiszewskiego 14

 • Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół nr 21 ul. Ignuta 28

 

Rekrutacja dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tylko do oddziałów ogólnodostępnych

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych zaznaczając we wniosku  również posiadanie orzeczenia.
Rekrutacja dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tylko do oddziałów integracyjnych.
Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej

 • Zaznaczają posiadanie orzeczenia o kształceniu specjalnym

 • wybierają z listy maksymalnie 3 oddziały integracyjne w 3 placówkach

 • załączają w systemie posiadane orzeczenie

Rekrutacja dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego oraz integracyjnego

W przypadku jednoczesnej rekrutacji do oddziału integracyjnego oraz ogólnodostępnego, jako kolejnego wyboru,należy pamiętać, aby na pierwszym miejscu wskazać oddział integracyjny. Wniosek należy wypełnić na zasadach ogólnych i dołączyć w systemie posiadane orzeczenie.