1. Sprawdź czy posiadacz profil zaufany.

  2. Jeśli nie posiada profilu zaufanego dowiedź się jak go założyć. Szczegóły odnajdziesz na stronie https://epuap.login.gov.pl

  3. Jeśli posiadasz profil zaufany zaloguj się do poziomu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie elektronicznego systemu rekrutacji http://rekrutacje.edu.wroclaw.pl

  4. Po zalogowaniu do systemu:

  • podaj dane dziecka i rodziców,

  • wybierz trzy przedszkola,

  • zaznacz kryteria, które spełniasz,

  • dodaj wymagane załączniki,

  • podpisz wniosek profilem zaufanym.

  1. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie otrzymasz potwierdzenie na adres e-mail wskazany w danych rodziców, natomiast po podpisaniu wniosku profilem zaufanym otrzymasz potwierdzenie na adres e-mail wskazany w panelu profilu zaufanego.

  2. Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji skontaktuj się z placówką pierwszego wyboru.