Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu – przez internet, m.in.: CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej. Żeby korzystać z ePUAP, trzeba mieć Profil Zaufany – można go założyć bez wychodzenia z domu, m.in. przez konto w niektórych bankach.

Załóż konto
Wypełnij krótki formularz rejestracyjny i załóż konto na ePUAP. Potrzebne są do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne. Używaj konta ePUAP jako skrytki elektronicznej do odbierania korespondencji urzędowej. Wnosząc podanie lub wniosek do urzędu, wskaż adres skrytki ePUAP jako elektroniczny adres zwrotny. Powiadomienia otrzymasz również na wskazany adres e-mail.
Rejestracja konta na ePUAP
Potwierdź profil zaufany
Profil Zaufany to twoje darmowe narzędzie, które umożliwia m.in. logowanie i składanie podpisu elektronicznego, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).
Aby potwierdzić Profil Zaufany, wypełnij prosty formularz. Następnie w ciągu 14 dni udaj się do dowolnego punktu potwierdzającego z dowodem osobistym lub paszportem. Używaj Profilu Zaufanego do logowania się do systemów administracji publicznej i skutecznego korzystania z elektronicznych usług publicznych.
Znajdź punkt potwierdzający
Uwaga: Profil Zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu, jeśli masz:

Posiadanie profilu zaufanego ePUAP pozwala również na korzystanie z Platformy Informacyjno-Płatniczej Wrocławia (PLIP) umożliwiającej sprawdzanie oraz uregulowanie przez Internet zobowiązań podatkowych.
Załatwiaj sprawy przez Internet
Już ponad 1 mln osób korzysta z usług ePUAP. Możesz odbierać i wysyłać urzędową korespondencję elektronicznie. Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które jest równoważne z elektronicznym "awizo". Jeżeli dany urząd nie ma konkretnej usługi, to zawsze możesz wysłać tzw. pismo ogólne z załącznikiem (np. skan opłaty). Każdy urząd jest zobowiązany do posiadania Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Profil Zaufany służy również do logowania do innych systemów elektronicznej administracji.
Zobacz katalog spraw