Szanowni Państwo,
jeżeli chcecie aby Wasze dziecko od września uczyło się w szkole spoza obwodu nie wypełniajcie zgłoszenia w okresie 14-20 luty tylko weźcie udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, która odbędzie się 8 marca. Rodzic kandydata wypełnia wówczas wniosek wskazując maksymalnie 2 szkoły spoza obwodu oraz ostatnia (drugą bądź trzecią) szkołę obwodową (w której ma zagwarantowane miejsce)

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu posiadający profil zaufany rejestrując wniosek powinni:

  • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,

  • wybrać maksymalnie 3 szkoły (w tym obowiązkowo szkołę obwodową na ostatnim miejscu), określając kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,

  • zaznaczyć odpowiednie kryteria,

  • załączyć w systemie odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów,

  • podpisać wniosek podpisem zaufanym.

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

  • pobrać wniosek w szkole podstawowej pierwszego wyboru,

  • wypełnić, podpisać, dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenie,

  • złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru.