Nabór kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego i prowadzony jest na podstawie zapisów statutowych szkoły oraz badania predyspozycji do kształcenia muzycznego.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji dostępne są bezpośrednio w szkołach muzycznych:

  • Szkoła Muzyczna nr 2 w Zespole Szkół nr 9 ul. Krajewskiego 1,

  • Szkoła Muzyczna nr 3 w Zespole Szkół nr 20 ul. Kłodnicka 36,

  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna nr 2 w Zespole Szkół nr 9 ul. Krajewskiego 1,

  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna nr 3 w Zespole Szkół nr 20 ul. Kłodnicka 36.