1. Kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • wyłącznie do szkoły obwodowej na zasadach opisanych w pkt A zasad,

 • na wolne miejsca do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych na zasadach opisanych w pkt B i C.2 zasad.

 1. Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych biorą udział w rekrutacji wg zasad:

a) Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu posiadający profil zaufany rejestrując wniosek powinni:

 • wpisać lub zweryfikować dane osobowe dziecka w tym zaznaczyć posiadanie orzeczenia przez dziecko,

 • wpisać lub zweryfikować dane rodziców/opiekunów prawnych,

 • wybrać z listy maksymalnie 3 szkoły,

 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru, a ostatnia będzie szkołą obwodową,

 • załączyć w systemie odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów (w tym posiadane orzeczenie),

 • podpisać wniosek podpisem zaufanym,

b) Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

 • pobrać wniosek w szkole podstawowej pierwszego wyboru,

 • wypełnić, podpisać wniosek,

 • złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru,

Szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi:

 • SP nr 8 ul. Kowalska 105

 • SP nr 12 ul. Janiszewskiego 14

 • SP nr 14 ul. Zachodnia 2

 • SP nr 43 ul. Grochowa 36-38

 • SP nr 58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4

 • SP nr 75 w Zespole Szkół nr 21 ul. Ignuta 28